មន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាប៉ៃលិនធ្វើសន្និបាតបូកសរុបវាយតម្លៃការងារអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តប៉ៃលិនឆ្នាំសិក្សា២០១៥-២០១៦ និងលើកទិសដៅឆ្នាំសិក្សា២០១៦-២០១៧

sovanney lor | កម្ភៈ ១, ២០១៧ ១:៤៦ ល្ងាចទីស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តប៉ៃលិន

ភូមិទឹកថ្លា សង្កាត់ប៉ៃលិន ក្រុងប៉ៃលិន ខេត្តប៉ៃលិន

សារអេឡិចត្រូនិច : pailincppparty@gmail.com គេហទំព័រ : www.pailin.org.kh Fax: ០២៣៨៨៥៨២៧