ក្រុមហ៊ុនមេនូឡាយហ្វ៏ខេមបូឌា ភី អិល ស៊ី ផ្សព្វផ្សាយស្តីពីសេវាធានារ៉ាបរងអាយុជីវិតដល់មន្ត្រីរាជការ និងប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តប៉ៃលិន

sovanney lor | វិច្ឆិកា ២៩, ២០១៦ ១១:១០ ព្រឹកទីស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តប៉ៃលិន

ភូមិទឹកថ្លា សង្កាត់ប៉ៃលិន ក្រុងប៉ៃលិន ខេត្តប៉ៃលិន

សារអេឡិចត្រូនិច : pailincppparty@gmail.com គេហទំព័រ : www.pailin.org.kh Fax: ០២៣៨៨៥៨២៧