គ.ជ.អ.ប រៀបចំសិក្ខាសាលាការលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋានសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង និងក្រុមប្រឹក្សាស្រុក

sovanney lor | មករា ៣០, ២០១៧ ៤:០២ ល្ងាចទីស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តប៉ៃលិន

ភូមិទឹកថ្លា សង្កាត់ប៉ៃលិន ក្រុងប៉ៃលិន ខេត្តប៉ៃលិន

សារអេឡិចត្រូនិច : pailincppparty@gmail.com គេហទំព័រ : www.pailin.org.kh Fax: ០២៣៨៨៥៨២៧