មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិញ្ញវត្ថុខេត្តប៉ៃលិនប្រជុំផ្សព្វផ្សាយចរាចណ៏ណែនាំស្តីពីការអនុវត្តច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០១៧ដល់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

sovanney lor | មករា ៣០, ២០១៧ ៣:៥២ ល្ងាចទីស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តប៉ៃលិន

ភូមិទឹកថ្លា សង្កាត់ប៉ៃលិន ក្រុងប៉ៃលិន ខេត្តប៉ៃលិន

សារអេឡិចត្រូនិច : pailincppparty@gmail.com គេហទំព័រ : www.pailin.org.kh Fax: ០២៣៨៨៥៨២៧