ប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តប៉ៃលិនថ្មី បានប្រកាសចូលកាន់តំណែងជាផ្លូវការ បន្ទាប់ពីប្រធានមន្ទីរចាស់ចូលនិវត្តន៍

sovanney lor | មករា ៣០, ២០១៧ ៣:០៦ ល្ងាចទីស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តប៉ៃលិន

ភូមិទឹកថ្លា សង្កាត់ប៉ៃលិន ក្រុងប៉ៃលិន ខេត្តប៉ៃលិន

សារអេឡិចត្រូនិច : pailincppparty@gmail.com គេហទំព័រ : www.pailin.org.kh Fax: ០២៣៨៨៥៨២៧