មន្ត្រីជំនាញនីតិកម្ម កំពុងយកចិត្តទុកដាក់ បណ្តុះបណ្តាលអប់រំសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈ នៃការគ្រប់គ្រងសម្ភារៈកសិកម្ម ដល់សហគមន៍កសិកម្ម ក្នុងគោលបំនងផ្តោតទៅលើការលើកកំពស់ ការយល់ដឹងស្តីពីបទដ្ឋានគតិយុទ្ត នីតិវិធី និងធានាបាននូវសមត្ថភាពសមស្រប ក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មសម្ភារៈកសិកម្មប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ

sovanney lor | កម្ភៈ ១៧, ២០១៧ ៩:៤៤ ល្ងាចទីស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តប៉ៃលិន

ភូមិទឹកថ្លា សង្កាត់ប៉ៃលិន ក្រុងប៉ៃលិន ខេត្តប៉ៃលិន

សារអេឡិចត្រូនិច : pailincppparty@gmail.com គេហទំព័រ : www.pailin.org.kh Fax: ០២៣៨៨៥៨២៧