ខេត្តប៉ៃលិន ធ្វើសន្និបាតលើកទី១ ដើម្បីបូកសរុបការងារ វិស័យឯកជនក្នុងខេត្ត ឆ្នាំ២០១៦ និងលើកទិសដៅការងារបន្ត ឆ្នាំ២០១៧

sovanney lor | កម្ភៈ ១៦, ២០១៧ ៣:៥៧ ល្ងាចទីស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តប៉ៃលិន

ភូមិទឹកថ្លា សង្កាត់ប៉ៃលិន ក្រុងប៉ៃលិន ខេត្តប៉ៃលិន

សារអេឡិចត្រូនិច : pailincppparty@gmail.com គេហទំព័រ : www.pailin.org.kh Fax: ០២៣៨៨៥៨២៧