ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តគណនេយ្យភាពសង្គមត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជូនដល់មន្ទីរស្ថាប័ន និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នៅក្នុងខេត្តប៉ៃលិន

sovanney lor | កម្ភៈ ១៦, ២០១៧ ២:១១ ល្ងាចទីស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តប៉ៃលិន

ភូមិទឹកថ្លា សង្កាត់ប៉ៃលិន ក្រុងប៉ៃលិន ខេត្តប៉ៃលិន

សារអេឡិចត្រូនិច : pailincppparty@gmail.com គេហទំព័រ : www.pailin.org.kh Fax: ០២៣៨៨៥៨២៧