គណៈកម្មាធិការគណបក្សឃុំអូរអណ្តូរធ្វើសន្និបាតបូកសរុបសមិទ្ធិផលការងារ ០៥ឆ្នាំនិងលើកទិសដៅការងារ ០៥ឆ្នាំបន្ត ២០១៧-២០២២

sovanney lor | មករា ១៨, ២០១៧ ៨:៤១ ព្រឹកទីស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តប៉ៃលិន

ភូមិទឹកថ្លា សង្កាត់ប៉ៃលិន ក្រុងប៉ៃលិន ខេត្តប៉ៃលិន

សារអេឡិចត្រូនិច : pailincppparty@gmail.com គេហទំព័រ : www.pailin.org.kh Fax: ០២៣៨៨៥៨២៧