គណៈកម្មាធិការគណបក្សប្រជាជនឃុំស្ទឹងត្រង់ ធ្វើសន្និបាតបូកសរុបសមិទ្ធិផលការងារ៥ឆ្នាំ និង លើកទិសដៅការងារ ៥ឆ្នាំបន្ត ២០១៧-២០២២

sovanney lor | មករា ១៨, ២០១៧ ៨:២៩ ព្រឹកទីស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តប៉ៃលិន

ភូមិទឹកថ្លា សង្កាត់ប៉ៃលិន ក្រុងប៉ៃលិន ខេត្តប៉ៃលិន

សារអេឡិចត្រូនិច : pailincppparty@gmail.com គេហទំព័រ : www.pailin.org.kh Fax: ០២៣៨៨៥៨២៧