គណៈកម្មាធិការបក្សប្រជាជនកម្ពុជាឃុំសាលាក្រៅធ្វើសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារ៥ឆ្នាំក្នុងអាណត្តទី៣ និងលើកទិសដៅអនុវត្តបន្តក្នុងរយៈពេល៥ឆ្នាំក្នុងអាណត្តីទ៤ (២០១៧-២០២២)

sovanney lor | មករា ១៨, ២០១៧ ៨:២១ ព្រឹកទីស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តប៉ៃលិន

ភូមិទឹកថ្លា សង្កាត់ប៉ៃលិន ក្រុងប៉ៃលិន ខេត្តប៉ៃលិន

សារអេឡិចត្រូនិច : pailincppparty@gmail.com គេហទំព័រ : www.pailin.org.kh Fax: ០២៣៨៨៥៨២៧