មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុខេត្តបើកកិច្ចប្រជុំស្តីពីការធ្វើតារាងប្រៀបធៀបទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋកើនឡើង ថយចុះ ដល់មន្ទីរទាំង២៤និងក្រុមប្រឹក្សាឃុំ/សង្កាត់

sovanney lor | កម្ភៈ ១០, ២០១៧ ១១:១៥ ព្រឹកទីស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តប៉ៃលិន

ភូមិទឹកថ្លា សង្កាត់ប៉ៃលិន ក្រុងប៉ៃលិន ខេត្តប៉ៃលិន

សារអេឡិចត្រូនិច : pailincppparty@gmail.com គេហទំព័រ : www.pailin.org.kh Fax: ០២៣៨៨៥៨២៧