គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ខេត្តប៉ៃលិនប្រជុំផ្សព្វផ្សាយខ្លឹមសារនៃសន្និបាតគណកម្មាធិការកណ្តាលលើកទី៤០អាណត្តិទី៥

sovanney lor | មករា ១៧, ២០១៧ ៤:៤៨ ល្ងាចទីស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តប៉ៃលិន

ភូមិទឹកថ្លា សង្កាត់ប៉ៃលិន ក្រុងប៉ៃលិន ខេត្តប៉ៃលិន

សារអេឡិចត្រូនិច : pailincppparty@gmail.com គេហទំព័រ : www.pailin.org.kh Fax: ០២៣៨៨៥៨២៧