គណៈកម្មកាទី១នៃព្រឹទ្ធសភាប្រជុំសិក្សាស្វែងយល់ពីការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្ស និងការដោះស្រាយពាក្យបណ្តឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋថ្នាក់ក្រោមជាតិនៅខេត្តប៉ៃលិន

sovanney lor | កម្ភៈ ៦, ២០១៧ ៤:០៨ ល្ងាចទីស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តប៉ៃលិន

ភូមិទឹកថ្លា សង្កាត់ប៉ៃលិន ក្រុងប៉ៃលិន ខេត្តប៉ៃលិន

សារអេឡិចត្រូនិច : pailincppparty@gmail.com គេហទំព័រ : www.pailin.org.kh Fax: ០២៣៨៨៥៨២៧