រដ្ឋបាលខេត្តប៉ៃលិនប្រជុំផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីប្រកាសអន្តរក្រសួង ស្តីពីការផ្តល់សេវារដ្ឋបាល នៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ

sovanney lor | កម្ភៈ ៦, ២០១៧ ៤:០១ ល្ងាចទីស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តប៉ៃលិន

ភូមិទឹកថ្លា សង្កាត់ប៉ៃលិន ក្រុងប៉ៃលិន ខេត្តប៉ៃលិន

សារអេឡិចត្រូនិច : pailincppparty@gmail.com គេហទំព័រ : www.pailin.org.kh Fax: ០២៣៨៨៥៨២៧